Bilal Otivio 1

Industridesign handler om å
formgi fysiske produkter med gode brukskvaliteter.

Som industridesigner utvikler man fysiske produkter innen vidt forskjellige områder, som for eksempel helse, kommunikasjon, fritid og arbeidsliv. Før beskrev man ofte industridesigneren som den som formgav det som masseproduseres industrielt; alt fra små tannbørster til biler. I dag utvikles fagfeltet mot stadig mer komplekse produkter som ofte også inneholder digitale komponenter og som man ved hjelp av moderne produksjonsmetoder ikke alltid trenger å masseprodusere. Dette innebærer at faget nå er i en svært dynamisk utvikling som har behov av nye typer designere med dyp innsikt i de mulighetene denne forandring gir for å utforme helt nye typer fysiske produkter.

En industridesigner har innsikt i både teknologiske muligheter og de ulike behov en brukere kan ha i møtet med svært forskjellige typer av fysiske produkter. Som industridesigner arbeider man i dag ofte sammen med både brukere og andre fag som ingeniører, bedrifter, interaksjonsdesignere, tjenstedesignere etc. Når man designer fysiske produkter bruker man tradisjonelle verktøy som penn og papir sammen med moderne digitale skisse- og modelleringsverktøy. På samme måte produseres prototyper både i en mer tradisjonell verksted, men også med moderne, og svært avanserte, 3D-printere.

Industridesign på AHO er Norges første industridesignutdanning og den eneste designretningen på AHO som fantes fra starten for 30 år siden. I denne perioden har vi, og våre tidligere studenter, vært med på å gjøre industridesign til det veletablerade fagfelt det er i dag, både i Norge og internasjonalt. I dette miljøet er vi blitt kjent for å  være tidlig ute med å både utnytte nye teknologier og drive internasjonalt anerkjent designforskning.

  • render1
  • Linjen Leire
  • okaiplai1
  • MindtheGap_300dpi_IdaNoemi_2
  • Juvel_technoform_ide_2 (1)
  • Institutt for Design_status_vinter 2014
  • hah4