Søknadsfristen for opptak til 1. år er 15. april, for opptak til masternivå er fristen 1. mars.

AHO tar i 2016 opp 30 studenter til Master i design. I tillegg tilbyr vi studieplasser på masternivå (4. år) for studenter med Bachelor eller tilsvarende i design.

Opptak til første år

For å komme inn på 1. år ved Master i design, må du ha generell studiekompetanse og bestå AHOs opptaksprøve. Søknadsprosessen består av  3 steg:

1. Søknad til Samordna opptak

For å komme inn på Master i design må du ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. Husk å sende inn søknad til Samordna opptak før 15. april. Mer om opptakskrav her.

2. Hjemmeoppgave

Den første fasen av opptaksprøven er Hjemmeoppgaven. Denne kan alle laste ned fra AHOs nettside fra og med  1. april. Hjemmeoppgaven jobber du med på egenhånd og laster opp på AHOs nettsider innen mandag 28. april kl 15.00 

Hjemmeoppgaven er gjerne både praktisk og analytisk, og oppfordrer til bruk av ulike teknikker i løsningen, for eksempel tekst, tegning, fotografi, dataanimasjon, modell etc. Oppgavene varierer fra år til år, men det kan være lurt å ta en titt på tidligere opptaksprøver som du kan teste deg på. Mer om hvordan du kan forberede deg her.

3. Skoleoppgave

Ut fra de innsendte hjemmeoppgavene går ca. 300 søkere videre til trinn 2 av opptaksprøven som kalles Skoleoppgaven. Denne foregår i AHOs lokaler 18.–19. juni 2016. Opptaksprøvene er delt for søkere til master i design og master i arkitektur. Har du søkt på begge studieretningene skal du møte begge dagene. Har du kun søkt ett av studieprogrammene, møter du den aktuelle dagen. Skoleprøvene er som regel en kombinasjon av tekst, formgivning og konstruksjon.

Vurdering og rangering
Alle opptaksprøvene blir gjennomgått av opptakskomitéen, bestående av lærere og studenter. Oppgavene vurderes etter kriterier som kreativitet, teknisk dyktighet, oppfinnsomhet etc. Søkere som går videre får tilsendt invitasjon til skoleprøven i begynnelsen av juni. Søkere som ikke kommer videre fra hjemmeoppgaven får brev om dette omtrent samtidig.

Ofte stilte spørsmål  her.

Send inn hjemmeoppgave!

Opptak på masternivå

Studenter som har fullført bachelor eller tilsvarende utdanning av minst 3 års varighet i design, kan søke om opptak direkte til masternivå (4. år). Søknadsfristen er 1. mars.

På Master i design er det mulig å fordype seg innen Industridesign, Interaksjonsdesign og Tjenestedesign. Vi er derfor på jakt etter søkere med forskjellig designbakgrunn alt fra hvilke av disse retningene de har interesse for. Dette kan være grafisk design, interaktiv teknologi, produktutvikling, brukerstudier etc. Alle kurs på masternivå foregår på engelsk.

Søkere til opptak på masternivå vurderes på grunnlag av portfolio, CV og vitnemål. Søknadene leveres inn digitalt, og du kan lese mer om dette her.