5 Designing for Dignity Interventions at new SAC

Designing for dignity er et prosjekt av Manuela Aguirre og Jan Kristian Strømsnes. Prosjektet tar i bruk tjenestedesign og system-orienterte tilnærminger til å undersøke hvordan design kan bidra til å hjelpe ofre for overgrep. Her er et utdrag fra prosjektbeskrivelsen:

Designing for Dignity tar for seg prosessen rundt mottaket på Legevakten av ofre for seksuelle overgrep, med prosedyrer, rutiner, organisering, tjenester, romlige forhold og design av objekter. Hensikten er å øke tryggheten og verdigheten til ofrene.

Designerne har tatt utgangspunkt i en opprivende situasjon ved å ta grep der ofre for seksuell vold blir behandlet. Kartleggingen av tjenesten fungerer som et verktøy for å visualisere og forklare fasene man må gjennom. Tjenesten hjelper offeret å ta valg ved å gi oversikt over behandlingsforløpet på et tidlig tidspunkt og dermed personen mer kontroll over sin egen situasjon. Et pledd gir beskyttelse og verdighet under DNA- tagning. Kommunikasjonen viser stor brukerinnsikt og er et grafisk sterkt prosjekt med sterke samfunnsnyttige aspekter. En svært aktuell og designfaglig interessant løsning som erobrer nye områder for faget. Prosjektet viser at tjenestedesign kan gjøre mye for helsesektoren.

Designing for dignity har vunnet flere priser, blant annet 1. plass i Norsk designråds Unge talenter 2013.

Designing for dignity

Manuela Aguirre & Jan Kristian Strømsnes

System-orientert design 2013

designingfordignity.com

  • M_Aguirre_JK_Stroemsnes_DesigningForDignity_1b
  • M_Aguirre_JK_Stroemsnes_DesigningForDignity_03
  • M_Aguirre_JK_Stroemsnes_DesigningForDignity_1
  • co-creating7-01