Master i design ved AHO er en av landets ledende designutdanninger.

Ved AHO har vi en bred tilnærming til designfaget og utdanner designere som utvikler og formgir både fysiske produkter, tjeneste-løsninger og interaktive opplevelser. Master i designstudiet er satt sammen av en grunnundervisning på 3 år og en 2-årig masterundervisning som avsluttes med et diplomsemester. Designutdanningen ved AHO gir mastergrad som en av de eneste i landet.

Grunnundervisningen gir en introduksjon både til basiskunnskaper og til de ulike retningene innenfor designfaget. Her opparbeider studenten praktiske ferdigheter for å beherske form, verktøy og materialer, og får øvelse i fagets metoder og teoretiske utfordringer. Her møter studentene konseptutvikling, kreative metoder og forskjellige tilnærminger til designprosesser. Studentene skisser, lager modeller og prototyper, og øver på å kommunisere design gjennom muntlige presentasjoner og visuelle framstillinger.

På masternivå møter studentene mer komplekse og selvstendige prosjekter, ofte i samarbeid med næringsliv eller forskningsprosjekter. Her kan studentene også velge å spesialisere seg innen de ulike retningene Industridesign, Interaksjonsdesign eller Tjenestedesign. På Masternivå undervises det dessuten i Systemorientert design.

For studenter med bachelor-utdanning eller tilsvarende innen design er det mulig å søke om opptak direkte til masternivå (4. år).

Arbeidsmuligheter

Arbeidsmarkedet for designere utvikler seg stadig, både nasjonalt og internasjonalt. Designere arbeider i fronten av ny teknologi, nye markeder og nye samfunnsutfordringer. Dette krever evnen til både kreativitet og nyskapning, og en solid kunnskap innen designfaget. Med en Master i design fra AHO er du rustet til å møte designfagets utfordringer både idag og i framtiden.

En Master i design åpner for mange forskjellige arbeidsmuligheter. Mange designere jobber for designbyråer, konsulentselskap, som freelancere, eller som produkt-utviklere innen næringslivet eller industrien. Designere jobber også innen prosjektledelse og design management, eller bruker designfaget som utgangspunkt for entrepenørskap. Studenter med fordypning innen interaksjons- og tjenestedesign er også ettertraktet arbeidskraft hos IT-selskaper, hos spillutviklere og innen tjenesteutvikling.

Mer om studietilbudet på AHOs hovedsider.